สูตรดั้งเดิม

สลัดบีทรูท

สลัดบีทรูท

เสิร์ฟ: 8

เวลาเตรียมการ: น้อยกว่า 90 นาที

การเตรียมสูตร สลัดบีทรูท:

อบหัวบีทในเตาอบประมาณ 1 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นแล้วทำความสะอาดและขูด เราทำความสะอาดมะรุมและตะแกรงผสมและปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำส้มสายชูและน้ำมัน


วีดีโอ: 13-11-15 สลดบตรต (มกราคม 2022).